Wednesday, 26 April 2017

Big bunny

Shaun Tan pratar om en av bilderna i Rules of summer. Han tar upp faktumet att text och bild kan skapa något nytt och unikt.


No comments:

Post a Comment