Wednesday, 12 April 2017

Påskpyssel?

Jon Burgerman har en fantastisk fantasi och skapar sköna figurer.
Här en presentation där han pratar om sina doodles.

No comments:

Post a Comment